F&B PHỤC HỒI SAU COVID

Từ khi đại dịch Covid 19 bắt đầu thì sự ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến ngành F&B như một “cú shock” cực lớn cho những người kinh doanh về ngành hàng này. Bởi vì F&B là một trong những ngành dịch vụ phát triển bùng nổ, đồng thời doanh thu mang lại […]